Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Μάχη εν Πειραιεί

"Και πάλιν χθες διά χιλιομυριοστήν φοράν ανεστατώθησαν οι οίκοι των εν Πειραιεί ιεροδούλων.
Για τα μάτια ή τα φρύδια κάποιας κολασμένης συνεπλάκησαν αγρίως ναύται του πολεμικού μας ναυτικού μετά πολιτών.
Η μάχη, διότι δεν ήτο συμπλοκή αυτή, διήρκεσεν επί μακρόν, εξήστραψαν μάχαιραι, περίστροφα και παντός είδου της εποχής όπλα.
[...]

Έκτακτος φρουρά του λιμεναρχείου επανέφερε την τάξιν περιμαζεύσασα τους τραυματίας..."
[ΣΚΡΙΠ 9/6/1912]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου