Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

13/4/1967 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:O ΦIΛIΣTΩP
 Γενικήν δοκιμήν των ταραχών που σχεδιάζουν να προκαλέσουν την προσεχή Κυριακήν κατά την προσπάθειαν να πραγματοποιήσουν την απαγορευθείσαν «μαραθώνιον πορείαν ειρήνης», επεχείρησαν χθες η αριστερά και η κεντροαριστερά. Προς τούτο εχρησιμοποιήθη η «σκληρά ομάς κρούσεως» αποτελουμένη από 3.000 περίπου εκ των πολλών δεκάδων χιλιάδων οικοδόμων της περιοχής πρωτευούσης. Διαρκούσης της χθεσινής 24ώρου απεργίας των, οι οικοδόμοι ούτοι συνεκεντρώθησαν την 10ην πρωινήν εις το θέατρον «Περοκέ», όπου ωμίλησαν διάφοροι εκ των στελεχών. Παρά την δοθείσαν υπό των επικεφαλής υπόσχεσιν ότι η συγκέντρωσις θα διαλυθή ησύχως, οι οικοδόμοι επεχείρησαν πορείαν εν διαδηλώσει και όταν έφθασαν προ της αστυνομικής ζώνης, πριν ή οι αστυνομικοί κινηθούν προς διάλυσίν των, επετέθησαν αιφνιδιαστικώς εναντίον των διά λίθων, ξύλων κ.λπ. Επηκολούθησαν συμπλοκαί κατά την διάρκειαν των οποίων ετραυματίσθησαν 51 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων ο αστυνομικός διευθυντής κ. Κ. Τασιγιώργος και οι αστυνομικοί διευθυνταί κ.κ. Κάκος και Κασίμης, και 34 οικοδόμοι. Εκ των τραυματιών αστυνομικών παρέμειναν προς νοσηλείαν εις τα νοσοκομεία οι 9 και εκ των οικοδόμων οι 17. Συνελήφθησαν ως πρωταίτιοι των επεισοδίων 60 εκ των οποίων εκρατήθησαν 40. Εκ τούτων 7 είναι μέλη της οργανωτικής επιτροπής της συγκεντρώσεως. Τα υπόλοιπα 8 μέλη της οργανωτικής επιτροπής καταζητούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου