Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! Πάσχα του καλοκαιριού" Εν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου