Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Εν Αθήναις...παλιές ειδήσεις1900


"Ενοικιάζεται εις την οδό Χαλκοκονδύλη Πλατεία Λαυρίου οικία 11 δωματίων
φωτιζομένη δια αεριόφωτος και με τα χρειώδη δι άμαξαν....."

1904

"Έγινε γνωστόν ότι ο φυγόδικος Σβέντζος δεν ευρίσκεται εις το Πήλιον
αλλά διέφυγεν εις το εξωτερικόν και ηνώθη μετά του λήσταρχου Γκούτα
και στην συνέχειαν απήγαγον Οθωμανόν υπήκοον από βιλαέτιον της Θεσσαλονίκης...
ζητούν 1.000 λίρας λύτρα για την απελευθέρωσίν του..."

"ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΥΓΑΣ....Εις την οδόν Δεληγιώργη ένεκα ασημάντου
αφορμής συνεπλάκησαν δύο γυναίκες  με αποτέλεσμα να ξεριζώσουσιν
τας κοτσίδας αλλήλων.Το θέαμα  επροξένησεν  μέγιστον ενδιαφέρον εις τους
διερχομένους...."

Πίσω στα παλιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου