Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

80 χρόνια πριν... 19-X-1936
ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: Ο Πειραιεύς αποκτά Στάδιον. Η είδησις θα ικανοποιήση όχι μόνον τους Πειραιείς, οι οποίοι παρακολουθούν από ετών την αγωνιστικήν εκδήλωσιν με ενδιαφέρον εγγίζον τα όρια ενός δημιουργικού αθλητικού φανατισμού, αλλά και πάντα άλλον, γνωρίζοντα ότι η ύπαρξις αγωνιστικών χώρων αποτελεί πάντοτε διά την κοινωνίαν μίαν εγγύησιν βελτιώσεως.
http://www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου