Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

«Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου