Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η " Κοινωνική" Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ !Με την σημερινή σύνταξη του ΙΚΑ είδα 
την αναδρομική κράτηση ...." υπέρ συλλόγου "
Δεν είμαι σε κανένα σύλλογο σκέφτηκα...
Τι γίνεται ρε παιδιά ;
Μετά από ταλαιπωρία έμαθα ότι μπορώ να κάνω
 αίτηση αναίρεσης...
" Το έχει η διαύγεια  " ...


Πόσοι θα το δούν και πόσοι θα το ψάξουν 
από τις χιλιάδες των συνταξιούχων ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει Κοινωνική Πολιτική
με ετσιθελικές μεθόδους του τύπου αποφασίζομεν
 και διατάσσομεν.
Περιμένοντας και την νέα περικοπή της σύνταξης
βλέπε προσωπική διαφορά μετά την "επιτυχημένη" διαπραγμάτευση
(ακόμα μια ) προσπαθώ να φανταστώ τι άλλο μας περιμένει με αυτούς
τους πολιτικούς απατεώνες !!!!!
Θα παρατηρήσει κάποιος "...καλά για λίγα σέντσια μιλάμε..."
Ναι αλλά για μεγάλη κοροϊδία όμως....Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 45/6.12.2016
Σχετ.: Εγκύκλιος 31/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων
Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 102, του Ν.4387/2016 

(ΦΕΚ 85/Α’) καθώς και την υπ' αριθ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας
 Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους: 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων 

συνταξιούχων. 
Ειδικότερα: 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου θεσπίζεται μηνιαία εισφορά

 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις
 και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34
 του Ν.4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματίων 
και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. 
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω 
διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά
 υπέρ ενώσεων προσώπων για τις οποίες ορίζεται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις. 
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται για 

τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα 
υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους
 φορέα, προκειμένου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να 
σταματήσει η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς. 
Επιπροσθέτως, με την παρ. 4 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης 

η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι η 1.7.2016
Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 θα προβεί σε εφάπαξ παρακράτηση αναδρομικά του ποσού από 1.7.2016,
 αφού παρέλθει ένας (1) ημερολογιακός μήνας από την κοινοποίηση της 
παρούσας εγκυκλίου (μέσω ανάρτησης στην διαύγεια) προκειμένου να ενημερωθούν
 οι συνταξιούχοι σχετικά με την δυνατότητα να δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους. 
Τέλος, για λόγους χρηστής διοίκησης και μόνο κατά την έναρξη εφαρμογής της

 εν λόγω διάταξης, όσοι συνταξιούχοι δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους
 μέσα στην περίοδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, θα εξαιρεθούν από την
 πλήρη εφαρμογή του μέτρου (δηλαδή θα απαλλαγούν της οποιασδήποτε
 παρακράτησης, από 1.7.2016).
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣΓια τους ήδη συνταξιούχους: 
- Έχει δημιουργηθεί εφαρμογή στο Διαδίκτυο (web) όπου εμφανίζεται σχετική 

ένδειξη την οποία δύναται να επιλέξουν οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν ότι
 δεν επιθυμούν την εν λόγω παρακράτηση. 
- Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με την εισαγωγή ΑΜΑ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. 
- Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης εκτυπώνεται σχετικό κείμενο. 
- Έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη στο λογισμικό του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου

 να υπάρχει η δυνατότητα η ανωτέρω ενέργεια να γίνεται και από τους υπαλλήλους
 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
- Κάθε μήνα θα τηρείται κεντρικά (από τον Ανάδοχο) ενημερωμένο αρχείο με όλες

 τις περιπτώσεις εξαίρεσης που έχουν καταχωρηθεί και θα ενημερώνονται σχετικά
 τα μηχανογραφικά συστήματα του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για 
σχετικές ενέργειες. 
Για την αποφυγή αύξησης της επισκεψιμότητας στα υποκαταστήματα, η επιλογή 

της εξαίρεσης δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (web)
 και μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης στο web, την διαδικασία
 αναλαμβάνουν τα υποκαταστήματα. "
Την εγκύκλιο την βρήκα στο διαδίκτυο μετά από
ταλαιπωρία και πολλά τηλεφωνήματα στους ''αρμόδιους".


Πίσω στα παλιά

2 σχόλια:

  1. Αν διαφωνούσα κάπου, αυτό θα ήταν στην ωραιοποιημένη φράση: "πολιτικοί απατεώνες". Το θεωρώ πολύ ευγενικό και επιεικές γιά την περίσταση. Κι αυτό γιατί θα ταίριαζε σε πολιτικούς που υπερέβαλλαν γνωρίζοντας το ανέφικτο των υποσχέσεών τους. Όταν όμως σε εξαπατούν μπροστά στα μάτια σου, σε κοροϊδεύουν σαν κοινοί παπατζήδες και υποτιμούν την νοημοσύνη σου, τότε πρόκειται γιά απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου. Και μάλιστα, λόγω του πλήθους το οποίο εξαπατούν -όλη τη χώρα- σε βαθμό κακουργήματος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλημέρα Αλέξανδρε και λίγα λές !

    ΑπάντησηΔιαγραφή