Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΚΑΛΟ ΤΑΞΕΙΔΙ


Χαλάει ο καιρός και προβλέπονται μποφόρια στις θάλασσες. Για σας που θα ταξιδέψετε και σας πειράζει το κούνημα ιδού τι σας συμβουλεύει το περιοδικόν υγιεινής «Κόσμος» (1899):
. Λήψις καθαρκτικού προ της αναχωρήσεως
. Καλόν γεύμα προ της επιβιβάσεως
. Περίπατος επί της γεφύρας 
. Να μένη τις κατακεκλιμένος στηρίζων τον στόμαχον επί της βαλίζας του

. Ρούμι
. Χρήσις αντιπυρίνης
. Να πίνη ο ταξειδεύων κάθε πρωί εν ποτήριον θαλασσίου ύδατος
. Πάντοτε καλή τροφή
. Να φέρη μεγάλην ζώνην από φλανέλλαν
. Να κρατή τους οφθαλμούς προσηλωμένους εις μακρυνά σημεία της θαλάσσης
. Να μη βλέπη την θάλασσαν
. Να έχη επί του στομάχου κατάπλασμα από άλας»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου