Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Αγγελία 5/2/1884

 "Αυτός ο γείτονας μας ο φαρμακοποιός κ. Μαλαμίδας, με το λαμπρό του φαρμακείον δεν υποφέρεται! Εννοεί να κάμνη θαύματα που πρέπει να καταδιωχθή, διότι χαλά την πελατείαν του Αγίου Παντελεήμονος καθ' όσον αφορά τους κουτσούς, κουλούς, κ.λπ από ρευματισμούς πάσχοντας. Έφερεν, αδελφέ, ένα φάρμακον δια τους ρευματισμούς, που το εφεύρε ένας περίφημος ρώσσος ιατρός, που όσω να του το πληρώσεις τ'αξίζει! Μ' αυτό έγειναν καλά ως τώρα πολλοί, μεταξύ των οποίων και ένας φίλος μας. Ρωτάτε και τον κ. Μ. Παρίσην, ο οποίος απ' αυτό έγεινε καλά, αφού είχε δοκιμάσει του κάκου τόσα άλλα γιατρικά. Μπορεί να ήσαι θεόκουτσος και να σε κάνη να περπατής σα χοοδιδάσκαλος. Εις του Μαλαμίδα λοιπόν όλο το ρεύμα των ρευματικών! Ραμπαγάς,
 ΕΤΟΣ ΣΤ', ΑΡΙΘ. 544 Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 1884 
Πηγή: www.lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου