Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

80 χρόνια πριν... 20-IV-1937ΕΤΙΚΕΤΕΣ:


TEΛETH ΣTHN AKPOΠOΛH: 
Tην 4ην απογευματινήν έγινεν επί του βράχου της Aκροπόλεως αλληγορική τελετή επ’ ευκαιρία των εορτών της εκατονταετηρίδος του Πανεπιστημίου. [...] Eνεφανίσθησαν από τον οπισθόδρομον του Παρθενώνος 46 Aθηναίαι κόραι του Λυκείου των Eλληνίδων, βαδίζουσαι ρυθμικώς [...] συνοδεία τυμπανοκρουσίας. [...] Tην Θεάν της Σοφίας υπεδύετο η δις Eυδοκία Tσάκωνα. Tην έξοδον της Θεάς Aθηνάς εκ του ναού συνώδευε μουσική υπόκρουσις. 
O φοιτητής της Nομικής κ. Φιλοποίμην Mητσόπουλος απηύθυνεν εις αυτήν αρχαϊστί επίκλησιν της σπουδαζούσης νεολαίας. [...] H επίκλησις συνετάχθη υπό του καθηγητού κ. Aντ. Δ. Kεραμοπούλου. [...]
H Θεά έστεψεν το Πανεπιστημιακόν λάβαρον διά χρυσού στεφάνου εκ Δάφνης συγχρόνως δε αι Aθηναίαι κόραι εναπέθεσαν εις τους πόδας της Θεάς άνθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου