Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

10-5-1938 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 Από του 1924 μέχρι σήμερα εισήχθησαν εις την Ελλάδα πεντήκοντα χιλιάδες αυτοκίνητα περίπου. Αυτά τα αυτοκίνητα εστοίχισαν –εάν υπολογισθή κατά μέσον όρον περί τα 1.000 δολλάρια η αξία εκάστου– εις την εθνικήν μας οικονομίαν περί τα πέντε δισεκατομμύρια δραχμών. Mέγα μέρος των αυτοκινήτων τούτων εχρειάζετο διά την εθνικήν μας οικονομίαν και εν άλλο διά την άνεσιν και την κίνησιν του πληθυσμού.

http://www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου